O B A V J E Š T E Nj E


Raspored časova za II polugodište od 22.1.2018. godine ima manjih korekcija koje možete vidjeti na linku sa strane ili klikom na ovaj LINK.


U ponedjeljak, 22.1.2018. godine, sa početkom u 13.40 časova ćemo imati sjednicu Nastavničkog vijeća.