Nova fasada na starom dijelu objekta Centra srednjih škola

Tokom prethodne sedmice završena je fasada na starom dijelu objekta škole i počeli radovi na proširenju kotlovnice. Izmještena je skela na novi dio objekta i nastavljeno je postavljanje staklene vune na vanjskim zidovima. Istovremeno u prostorijama škole se vrši ispiranje radijatora i zamjena starih ventila umjesto kojih će biti postavljeni ventili sa termoglavom. Završena je kompletna zamjena PVC stolarije a ostalo je da se u narednom periodu zamijeni aluminijski dio stlarije (ulazna vrata, vrata na prolazu za salu – topla veza, šajbe na prednjem dijelu objekta i na stepeništima).

Završetkom odvijanja redovne nastavne godine u prostorijama škole u toku su pripremne aktivnosti oko radova na sanaciji i rekonstrukciji sanitarnih čvorova. Dinamika realizacije radova koji su u toku i koji trebaju u narednom periodu započeti je zadovoljavajuća a obzirom na obim planiranih poslova isti će trajati cijeli ljetni raspust. U toku je i izrada projektne dokumentacije za prolaz (toplu vezu) od zgrade škole do sale što će učenicima i profesorima uveliko olakšati odlazak u salu a samim tim i realizaciju časova fizičkog vaspitanja. Projekat radi ista Banjalučka projektantska kuća “Routing” koja je radila i kompletan projekat energetske sanacije Centra. Očekuje se da će projekat biti završen u narednih 7 do 10 dana, nakon čega bi trebali otpočeti građevinski radovi na izgradnji prolaza tj. povezivanja zgrade Centra sa fiskulturnom salom.