Naš učenik David Vujić najmlađi agent za nekretnine u Evropi

1David Vujić je učenik II2  razreda gimnazije u našoj školi. Osnovnu školu ,,Vuk Karadžić” je završio u Sitnešima. Sa 14 godina dobio je međunarodni sertifikat za marketing profesionalca, a sa 16 godina međunarodni sertifikat profesionalnog agenta nekretnina. Budući da je ponio titulu najmlađeg agenta za nekretnine u Evropi, sa Davidom smo obavili zanimljiv razgovor. Kroz razgovor smo saznali više o njegovim uspjesima i planovima za budućnost.

  1. Zašto si počeo da pohađaš akademiju?

~ Akademiju sam počeo pohađati da bih imao prednost nad drugima tako što ću biti najbolji u određenoj profesiji.

  1. Sa koliko godina se ta ideja javila?

~ Kao veoma mlad, sa 14 godina, shvativši svoje sposobnosti, želio sam da ih iskoristim.

  1. Da li si zadovoljan trenutnom zaradom?

~ Trenutno ne zarađujem, zato što se cijelo vrijeme fokusiram da naučim i dominiram u određenim oblastima. Ali u jednom trenutku kada sam započinjao zarađivao sam 100 KM po satu.

  1. Zašto ustaješ u 5 sati?

~ Ustajući veoma rano ostvarujem određenu prednost ugrabivši dan prije svih, a to mi omogućava da dobijem u nekim slučajevima 4-5 više produktivnih sati, dok drugi spavaju. Na nekoliko godina to je neshvatljivo velika prednost, ako uz to još pratim vrlo striktnu rutinu mogu da budem mnogo produktivniji u toku dana ostvarivši mnogo više nego što drugi mogu zamisliti.

  1. Planiraš li nakon školovanja napredovati na ovom polju?

~ Apsolutno, na nama je da cijeli život učimo i usavršavamo se. Ako ne napredujemo, onda možemo reći da ,,propadamo”

  1. Da li imaš uzore u ovom poslu?

~ Imam osobe od kojih učim kako bih ubrzao svoj uspjeh, ali nemam uzore.

  1. Kako vidiš sebe za 5 godina. Imaš li neke nove ciljeve za budućnost?

~ Naravno, nisam još tačno definisao ciljeve, ali mogu reći da sam tek počeo.

Suzana Stojković II2gimn.

Miloš Medić II2gimn.