NAGRADA “Esejist”

Visoka škola „Banja Luka College“ iz Banja Luke raspisuje nagradu za najbolje SREDNJOŠKOLSKE RADOVE iz oblasti EKONOMIJE I MENADŽMENTA.

U želji za jačanjem i razvojem studijskog programa Menadžment, poslovanje i poslovna ekonomija, menadžment BLC –a je donio Odluku (Odluka 03-04-03/15 od 02.02.215. godine) kojom se raspisuje konkurs za najbolje srednjoškolske radove iz oblasti ekonomije i menadžmenta.

Cilj nagrade je promovisanje kreativnosti mladih, kao i podsticanje srednjoškolaca na naučno-istraživački rad. Nagradu može dobiti samo rad koji je originalan i koji do sada nije objavljivan. Nagrađeni rad biće objavljen u na zvaničnoj stranici škole www.blc.edu.ba.

Autoru nagrađenog rada biće pružena mogućnost finansijskih olakšica tokom eventualnog studiranja na BLC-u, odlazaka na studijska putovanja na univerzitete u okruženju, uključenje u Naučno istraživački centar BLC-a, što mladim ljudima omogućava da se direktno angažuju u svijetu nauke, ali i da stiču preduzetničke vještine sa nastavnicima i vršnjacima.

O dobitniku nagrade odlučivaće stručna komisija sastavljena od eminentnih stručnjaka u oblasti ekonomskih nauka.

Opšti uslovi konkursa:

  • Mogu učestvovati studenti srednjih škola iz Bosne i Hercegovine ,
  • U razmatranje će biti uzeti samo radovi koji do sada nisu objavljivani,
  • Radovi moraju biti u skladu sa metodologijom izrade naučno-istraživačkih radova i usaglašeni sa Uputstvom za autore časopisa „Aktuelnosti“, http://aktuelnosti.blc.edu.ba/autori/uputstvo-za-autore/

Rokovi:

  • Rok za dostavljanje radova je 1. maj 2015. godine

Radove dostavljati putem e-maila na adresu nagrada.mladiistraživač@blc.edu.ba

sa naznakom /za Nagradni konkurs esejista/.

Rezultati konkursa biće objavljeni do 15. maja 2015. godine na sajtu  http://www.so.blc.edu.ba/ , a o dodjelama zahvalnica učesnici će biti obaviješteni putem e-maila.