Mladi fizičari rade na novom projektu

Sekcija Mladi fizičari koja niz godina postoji u našoj školi trenutno ima 12 prijavljenih članova, međutim, samo njih sedam je aktivno, a to su: Siniša Novaković, Zlatko Grgec, David Dević, David Trivunić, Branko Aničić i Filip Delević, učenici III1 razreda gimnazije, te Aleksandar Vujićić, učenik I2 razreda gimnazije. Sastanci ove sekcije se održavaju petkom 7. čas, zato što je to jedini termin koji odgovara svim aktivnim članovima. Sekciju vodi profesor Saša Babić.

Cilj ove sekcije je da se promoviše fizika, ali ne teorijskog oblika, nego više praktičnog.

„Dakle, primijenjena fizika je ono čime se bavimo, jer teorijski dio učenici već obrađuju tokom redovne nastave. Učenici pohađaju ovu sekciju, budući da će se većina aktivnih članova opredijeliti za politehničke ili prirodne nauke koje imaju veze sa fizikom, a uz teorijski dio  mogu da usvoje i praktični dio ove nauke na ovoj sekciji. Atmosfera je radna. Učenici sa interesovanjem pristupaju radu, ne bavimo se analiziranjem i teoretisanjem, nego se trudimo da ono naučeno praktično primijenimo“, izjavio je vođa, profesor Saša Babić. 

Za ovo polugodište planiran je neobičan projekat – Teslin transformator. Ovaj projekat je veliki izazov i za najbolje inženjere, čak i kad se govori o najmanjem modelu tranformatora.

S obzirom na već dovoljno iskustvo aktivnih članova sekcije profesor se nada da će sa učenicima do Nove godine uspjeti završiti ovaj projekat i da će napraviti prezentaciju za ostale učenike u holu škole.

„Očekujem da će ovaj naš projekat uspjeti i da će profesor biti zadovoljan, te da ćemo steći nova iskustva“, izjavio je David Trivunić, jedan od najaktivnijih članova sekcije Mladi fizičari.

Andrea Ivanović, III1 gimnazije

Andrea Ivanović