Mladi fizičari odali počast Nikoli Tesli izradivši Teslin transformator

Krajem prvog polugodišta članovi sekcije Mladi fizičari, zajedno sa profesorom Sašom Babićem, započeli su rad na projektu „Teslin transformator“. Ovaj projekat je završen, a profesor je zajedno sa članovima sekcije predstavio projekat učenicima III1 razreda gimnazije, u petak, 1. 6. 2018. godine.

„Cilj nam je bio da napravimo Teslin transformator koji bi mogao da pored svog svjetlosnog efekta, dakle električnog pražnjenja, emituje i zvuk koji bi nastao kada se uspostavi kondukcija između vazduha i visokog potencijala, dakle sfere visokog napona,  koji bismo mi pomoću modulacija injektovali u transformator. Prvo smo  počeli sa takozvanom „pjevajućom plazmom “, cilj je bio da se pomoću visokonaponskog transformatora stvori električni luk koji osciluje na frekvenciji preko    50 000 Hz i da se ujedno pomoću visokog napona stvori i modulacija zvuka. Ovaj dio projekta smo uspješno završili, a cilj nam je bio da kada konstruišemo Teslin transformator i on emituje zvuk u vidu ovih modulacija, što smo i postigli“, objasnio je Saša Babić, profesor fizike.

Uloga učenika u ovakvim projektima jeste da prikupe materijal i da budu u potpunosti uključeni u realizaciju projekta, jer njegova svrha jeste sticanje znanja i iskustva za njihove buduće samostalne projekte koji će se realizovati tokom daljeg školovanja.

„Svi materijali su reciklirani i jeftini, dakle jako malo novca je uloženo u realizaciju projekta. Materijali koje smo koristili su lako dostupni, kako u školi tako i u domaćinstvima, kao što su žica, aluminijumska folija, izolir traka i slično“, dodao je učenik David Trivunić iz III1 gimnazije.

Mladi fizičari imaju u planu realizovati još nekoliko projekata do kraja ove, ali i u toku naredne školske godine. Neki od tih projekata su takođe iz polja akustike kao što su Kuntova cijev i Hladnova plata, ali i projekti iz drugih oblasti fizike.

„Veoma smo zadovoljni realizovanim projektom i drago mi je što smo na ovaj način imali priliku da se upoznamo sa osnovama elektrotehnike. Nadam se da ćemo i u narednom periodu uspješno sprovoditi planirane projekte“, izjavio je Filip Delević, učenik III1 gimnazije.

Dajana Barašin, III1 gimn.

Andrea Ivanović, III1 gimn.

Ivona Stojić, III1 gimn.