Međunarodni dan žena

1333659539_3f63e958d3_bMeđunarodni dan žena, popularno nazvan “Osmi mart”, praznik je ekonomskih, političkih i društvenih dostignuća žena. Ideja da se ovaj praznik obilježava pojavila se početkom 20. vijeka u doba brze industrijalizacije i ekonomske ekspanzije koja je često dovodila do protesta zbog loših radnih uslova. Razlog zbog kog se baš 8. mart uzima kao dan obiljležavanja povezan je sa nizom protesta i demonstracija koje su organizovale žene zaposlene u tekstilnoj industriji u Njujorku 1857. godine. Radnice su tokom protesta napadnute od strane policije što je rezultiralo da one dvije godine kasnije osnuju svoje prvo udruženje kako bi se na lakši način borile za svoja prava.

Narednih godina baš na ovaj dan žene širom svijeta izlazile su na ulice i zahtijevale ne samo bolji položaj za sebe, već i potpunu ravnopravnost sa muškarcima, što je u to vrijeme bilo nezamislivo. Prvi masovni protest dogodio se 1909. godine kada je oko 15.000 žena marširalo ulicama Njujorka zahtevajući od države kraće radno vrijeme, bolje plate i pravo glasa.Tridesetih godina neke države su prestale da obiljležavaju ovaj praznik, ali su 1975. godine Ujedinjene nacije počele zvanično da ga obijležavaju. Demonstracije povodom Međunarodnog dana žena u Rusiji bile su prvi stepenik ruske revolucije. Nakon Oktobarske revolucije, boljševička feminstkinja Aleksandra Kolontai nagovorila je Lenjina da 8.3. postane državni praznik. On se tokom sovjetskog perioda koristio za obilježavanje “herojstva radnica”. Međunarodni dan žena je zvanični praznik u 55 zemalja u svijetu, pa je u državama kao što su Kina i Nepal ovo neradan dan samo za žene. U zapadnim zemljama ovaj praznik se obilježavao sve do sredine prošlog vijeka, ali je njegov značaj opao pojavom novog, modernijeg talasa feminizma.U pojedinim proslavljanjima, dan je izgubio svoju političku notu i postao jedinstvena prilika da muškarac izrazi svoju ljubav prema bliskim ženama tako da je u  neku ruku sličan prazniku majki u Americi i Danu zaljubljenih koji dobija sve više globalni karakter. Godine 1975. počelo je zvanično obilježavanje Međunarodnog dana žena. U početku se dan nazivao Međunarodni dan radnih žena i obilježavao se kao socijalistički i politički događaj, a s vremenom postaje i dio kulture. U BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Brazilu, i drugim zemljama se Dan žena već godinama proslavlja kao dan kada se muškarci pripadnicama ženskog pola iskazuju ljubav i zahvalnost poklanjajući im cveće i druge poklone, pa je ovaj praznik kog nas odavno izgubio svoj društveno-politički karakter.

Vladana Kragulj, IImt

Vladana