Konkurs “Zašto je kultura (meni) važna?”

Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske slijedeći ciljeve Strategije razvoja kulture RS 2017. – 2022. u saradnji sa Republičkim pedagoškim zavodom raspisuje konkurs za učenike srednjih škola koji imaju afiniteta prema umjetnosti. Radovi se mogu slati do 28.2.2020. godine. Cjelokupan sadržaj dopisa RPZ-a se može pogledati I preuzeti na sljedećem linku a dopis Ministarstva prosvjete i kulture na linku.