Komunikacija

Komunicirati fino nije lako
jer to stvarno ne može svako.
Ne lupkaj prstima, ne diraj kvaku,
saslušaj govornikovu rečenicu svaku.

Nemoj nikome u rečenicu da upadaš
jer možeš lošem odgovoru da se nadaš.
Ništa neće biti osim buke veće
i niko nikog saslušati neće.

Savo Varcar, Im