Kembridž centar vrši upis kandidata na kurseve za djecu i odrasle

Cambridge centar

U ponedjeljak 3. aprila 2017. godine  Kembridž centar vrši promociju i upis kandidata za djecu i odrasle:

  • za kurseve engleskog jezika
  • za kurseve njemačkog jezika
  • za pripremne kurseve za međunarodno priznate diplome iz engleskog i njemačkog jezika
  • za profesionalnu orjentaciju učenika završnih razreda osnovne i srednje škole
  • za organizaciju ljetnih kampova engleskog jezika na Kopaoniku i u Londonu i njemačkog jezika u Minhenu

To je prilika da se kandidati prijave i upišu na kurseve engleskog ili njemačkog jezika, kao i na kurseve za pripremu za polaganje međunarodno priznatih ispita, i da dobiju sve potrebne informacije o svim programima Kembridž centra.