Kad vrline postanu mane

Kad vrline postanu mane,
kad razum omane,
kad osjećanja potamne
i kad ismiju sve svijetle strane.
Kad ostanu bez ijedne nade,
šta će onda da urade?

Hoće li da se zavade,
da se svete i tamane,
ili će da slave,
da likuju i da hvale.

Da likuju i da hvale,
svoje svete generale.

Svoje svete generale,
svjetla ili tame,
propasti ili slave?
Šta će onda da urade?

Kad vrline postanu mane,
ko će dočekati bolje dane?

Nemanja Paprica

20.2.2015