Jednom imenu

O željama, o snovima,

o novembarskom nebu,

osjećajem, mislima

piše jedan pjesnik.

U tužnu jesen, dugu,

uklopio je tugu,

a suvo lišće

jedno zrno sreće.

U let sivih ptica

jedan osmijeh s lica.

U krupne kapi kiše

djelić svoje duše.

A u obrisan stih,

najljepši od svih,

tu je jedno ime

zbog kog pjesnik

piše sjetne rime.

                            Tatjana Smiljanić