Pregled javnih nabavki

Javne nabavke za 2019. godinu

Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (2)
Poziv za dostavljanje ponude
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača (2)
Poziv za dostavljanje ponude
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke
Poziv za dostavljanje ponude
Poziv za dostavljanje ponude
Izvještaj o provedenom postupku
Odluka o izboru ponuđača
Obavještenje o nabavci
Tenderska dokumentacija - drvo za ogrev
Izvještaj o provedenom postupku javne nabavke
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Poziv za dostavljanje ponude
Izvještaj o provedenom postupku
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Poziv za dostavljanje ponude
Odluka o usvajanju Plana nabavki za 2019.godinu
Plan javnih nabavki za 2019. godinu 

Javne nabavke za 2018. godinu

Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje učenika
Odluka o dodjeli ugovora za osiguranje radnika
Odluka o dodjeli ugovora - školski namještaj
Odluka o dodjeli ugovora za reparaciju i nabavku novih trakastih zavjesa
Odluka o dodjeli ugovora - sanacija poda
Odluka o dodjeli ugovora - računarska oprema
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - drvo za ogrev
Obavještenje o nabavci - drvo za ogrev
Konkurs za izbor najpovoljnije TA kao ponuđača za izvođenje izleta i ekskurzije
Izvještaj o provedenom postupku JN
Ponud za kancelarijski materijal
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2018. godinu
Tabelarni prikaz Plana javnih nabavki za 2018. godinu

 Javne nabavke za 2017. godinu

Odluka o dodjeli ugovora
Poziv za dostavu ponude - remont toplovodnog kotla
Ugovor za osiguranje radnika
Ugovor za osiguranje učenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje radnika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača - osiguranje učenika
Odluka o izboru ponuđača - sistematski pregled radnika
Poziv za dostavljanje ponude - sistematski pregled radnika
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke - osiguranja učenika i radnika
Poziv za dostavljanje ponude - osiguranje radnika
Poziv za dostavljanje ponude - osiguranje učenika
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ogrev i zapisnik 
Ugovor - kancelarijsk materijal
Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponude
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača
Poziv za dostavu ponude - kancelarijski materijal
Odluka o izboru turističke agencije i zapisnik sa otvaranja ponuda
Konkurs za izbor najpovoljnije turističke agencije kao ponuđača za izvođenje ekskurzije 
Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki 2017
Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Javne nabavke za 2016. godinu

Obavještenje o nabavci ogreva
Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za ogrev
Poziv za dostavljanje ponude - sistematski pregled radnika
Odluka o dodjeli ugovora
Odluka o pokretanju postupka javne nabavke, osiguranje učenika i radnika

Poziv za dostavljanje ponude - osiguranje učenika

Poziv za dostavljanje ponude - osiguranje radnika