IZA KULISA NOVINARSKE SEKCIJE

Novinarska sekcija u našoj školi postoji više od jedne decenije. Kroz različite vijesti, intervjue i reportaže članovi ove sekcije obavještavaju o  različitim aktivnostima u našoj školi. Od nastanka školskog sajta 2014. godine, novosti o našoj školi objavljuju se na sajtu, te su dostupne za čitanje širim masama.Sekciju vodi profesorica srpskog jezika i književnosti, Branka Keser. Trenutno sekcija broji sedam stalnih članova, koji imaju sastanke četvrtkom i petkom svake sedmice. Članovi sekcije su učenice: Jelena Petković, Gabrijela Čekić, Anđela Stanišljević, Suzana Stojković, Marijana Mrđa, Milica Vujasin i Tatjana Smiljanić.

Jelena Petković (učenica IV razreda gimnazije)

Jelena je član sekcije od prvog razreda srednje škole. Novinarska sekcija joj je privukla pažnju jer voli takvu vrstu interakcije sa ljudima, kao što je intervju. Smatra da ova sekcija doprinosi ljepšem izražavanju, kako usmenom, tako i pismenom. Voli da piše o svemu, ali su joj ipak najdraži tekstovi gdje piše o velikim postignućima učenika naše škole. Jelena kaže da se na taj način ističu učenici i njihovi uspjesi, o kojima treba da se čuje više.

Smatra da je timski rad glavna odlika Novinarske sekcije, te da su međusobno savjetovanje  i podrška ono što dodatno motiviše članove da daju svoj maksimum. Kako kaže, mnogo im pomaže i profesorica Branka, čiji savjet uvijek rado usvoji i nauči nešto novo u procesu oblikovanja teksta. Spoznavanje važnosti učenja srpskog jezika na jedan drugačiji i zanimljiviji način, kao i bogaćenje vokabulara koji je od ključnog značaja, smatra veoma važnim i uviđa napredak u svom pisanju i izražavanju kroz  dugogodišnje iskustvo.

Gabrijela Čekić (učenica IV razreda gimnazije)

Gabrijela je član sekcije od prvog razreda srednje škole. Novinarsku sekciju smatra veoma korisnom, kako za vokabular, tako i za estetsko izražavanje. Pažnju joj je privukla mogućnost da se izrazi i istražuje o temama koje su joj krajnje interesantne i poučne. Kako kaže, mnogo je naučila radom na tekstovima, a ni prijateljstvo nije neizbježno  s obzirom na to da često nekoliko članova radi na jednom tekstu. Najdraži su joj intervjui sa većim brojem učesnika, zbog raznolikosti mišljenja i emocija koje prevladaju u takvim situacijama. Atmosfera  na sekciji joj je veoma prijatana, jer prijateljstvo i uzajamno poštovanje vladaju na svim sastancima. Vjeruje da su svi svjesni koliko učimo jedni od drugih. Gabrijela smatra da je Novinarska sekcija jedno pragmatično iskustvo u njenom školovanju, te da vidi napredak u svom radu i pisanju. Voljela bi da što veći broj učenika uvidi koliko je ovo koristan i zanimljiv način usvajanja novih znanja, te im je poručila: ,,Radom na Novinarskoj sekciji ne pomažete samo sebi, već i ostalim učenicima koje ističete u svojim radovima, a i samoj školi da dovedete školski sajt do savršenstva’’.

Anđela Stanišljević (učenica IV razreda gimnazije)

Novinarska sekcija joj je prvobitno privukla pažnju zbog druženja i istraživanja, a kasnije je shvatila da Sekcija mnogo utiče na razvoj njenih sposobnosti pisanja i izražavanja. Atmosfera na Sekciji joj je veoma prijatna, jer  se timski utiče na individualna napredovanja svakog člana. Anđela najviše voli da piše izvještaje zbog njihove objektivnosti. Kako kaže, kroz njih može pokazati svoje adekvatno izražavanje.

Suzana Stojković (učenica III razreda gimnazije)

Suzana je član Sekcije već treću godinu. Željela je da učestvuje u školskim vannastavnim aktivnostima, a Novinarska sekcija joj se činila kao odlično mjesto da uradi korisne i zanimljive stvari za našu školu. Kako kaže, uvijek je tu za nove članove da im pomogne, jer su i njoj zaista značile sugestije  starijih članova kada je pisala svoje prve tekstove. Izjavila je da na sastancima uvijek usvoji nešto novo, te da je profesorica Branka uvijek tu da im pomogne i udijeli korisne savjete. Najviše voli da piše tekstove o razredima i aktivnostima u školi, jer mnogo saznaje o drugim zanimanjima i nadarenim učenicima naše škole.  Smatra da talente u našoj školi treba istaći i na taj način ih ohrabriti i pružiti im podršku. Novinarska sekcija joj je mnogo pomogla da obogati svoj vokabular, poboljša svoje izražavanje i upozna nove ljude.

Marijana Mrđa (učenica II razreda gimnazije)

 Pored pisanja tekstova različitog sadržaja, njoj pripadaju zasluge i za vođenje sajta, jer u saradnji sa profesorima informatike tekstove Novinarske sekcije redovno objavljuje na sajt škole. Novinarska sekcija joj se mnogo dopada, jer je odlikuje svestranost, mnogo komunikacije sa ljudima i okolinom. Smatra da je svaka tema posebna na svoj način, ali bi kao omiljeno izdvojila rad na reportažama, jer se tome može najviše posvetiti. Kako kaže, svi su na sekciji veoma kolegijalni, te zaista nosi samo pozitivne utiske. Rad u Novinarskoj sekciji  joj pomaže da se snalazi u raznim situacijama tokom komunikacije sa ljudima. Ponekad joj je teže iskombinovati školske obaveze sa obavezama Sekcije, ali uz dovoljno truda i rada sve postiže.

Milica Vujasin (učenica II razreda bankarskih tehničara)

Milica mnogo voli novinarstvo, voli da piše i ostvaruje komunikaciju sa drugima, te smatra da je Novinarska sekcija odličan izbor za nju. Milica je novi član, napisala je nekoliko tekstova, pa još nije sigurna kakve joj se teme najviše dopadaju, ali će kroz rad i zalaganje to sigurno otkriti. Izjavila je da Novinarska sekcija veoma pozitivno utiče na nju, na bogaćenje njenog vokabulara, te da joj pruža priliku da razvija vještinu svoga pisanja.

Tatjana Smiljanić (učenica I razreda carinskih tehničara)

Tatjana je najmlađi član Sekcije. Željela je da učestvuje u vannastavnim aktivnostima, a ova sekcija joj je privukla pažnju jer voli da piše i čini joj se kao savršeno mjesto gdje može da poradi na svome pisanju. Omiljene Tatjanine teme za pisanje su uspjesi naših učenika. Smatra da kroz rad ove sekcije stiče korisne vrline za dalji život i školovanje, kao što su lijepo ponašanje, te da Novinarska sekcija pomaže da budemo odgovorni i da doprinosimo radu naše škole.

,,Novinarska sekcija razvija okretnost u razgovoru i pisanom izražavanju, kreativnost i radoznalost. Naši vrijedni novinari prate sva dešavanja u školi – uspjehe pojedinaca, rad sekcija, školska i regionalna takmičenja, obilježavanje istaknutih datuma, ističu talente naših učenika, te istražuju različita područja – književnost, sport, tehnologiju itd. Iza tekstova koje objavljujemo krije se predan, često timski rad vrijednih članova Novinarske sekcije. Članovi ne rade samo u planiranim terminima, već svakodnevno prate aktuelna dešavanja o kojima izvještavaju čak i vikendom. Na sastancima vlada ugodna, radna atmosfera, a učenici se dogovaraju i nadopunjuju. Zadovoljstvo je raditi sa djevojkama koje su kreativne, marljive i zainteresovane za usavršavanje. Ove godine nas, nažalost, napuštaju tri maturanta. Mogu nam se pridružiti svi učenici zainteresovani za pisanje i istraživanje“, izjavila je profesorica Branka Keser, vođa Sekcije.