Istorijski čas u JU Spomen-području Donja Gradina

Dana 16.3.2017. godine učenici prvog razreda mašinaca i četvrtog razreda gimnazije u pratnji profesorica istorije Silvane Novaković i Svetlane Milošević posjetili su Spomen – područje Donja Gradina koje je najveće stratište srpskog naroda i dio koncentracionog logora Jasenovac, formiranog za vrijeme Nezavisne Države Hrvatske, u Drugom svjetskom ratu. U koncentracionom logoru Jasenovac je kroz stravične muke umoreno 700.000 nevinih muškaraca, žena i djece. Od toga je 500.000 Srba, 33.000 Jevreja, 40.000 Roma, 20.000 djece i 127.000 antifašista bez obzira na vjeru i naciju. Od ukupnog broja, u Donjoj Gradini je zvjerski ubijeno 366.000 žrtava. Učenici su imali priliku obići i vidjeti 116 hektara istražene i zaštićene zemlje. Na tom tlu do sada je otkriveno 125 masovnih grobnica ogromnih dimenzija. Grobnice se prostiru na devet grobnih polja: Topole, Hrastovi, Jasen, Bare, Košute, Brijestovi, Orlovače, Vrbe i grobno polje Tišina. Osim masovnih grobnica, učenici su vidjeli i  „Topolu užasa” (na tom drvetu ustaše su objesile na hiljade muškaraca, žena i djece, koji su prije čina vješanja bili podvrgnuti strašnim mučenjima) i ostatke ustaške tvornice sapuna. Sve o genocidu koji se desio na ovom području, nastanku logora, o broju otkrivenih grobnica i držanju u tajnosti nemilih dešavanja objašnjavao je kustos, koji je u toku obilaska odgovarao na sva postavljena pitanja srednjoškolaca.

Istorijiski čas je na učenike ostavio snažan utisak i donio nova saznanja.

Vladana Kragulj, I mt

vladana-kragulj-imt