Intervju sa talentovanim učenicima Tijanom Adamović i Konstantinom Šarićem

Tijana Adamović i Konstantin Šarić su učenici naše škole koji se već uveliko bave fotografijom i snimanjem, kao i montažom istih. Iako rade zajedno i ponekad dijele poslove, odlično funkcionišu kao tim koji stvara i realizuje ideje. Ukazujući na greške jedno drugom, svoj završni projekat dovode do savršenstva. Neke od svojih značajnijih projekata su pripremili upravo za našu školu.

 1. Odakle želja za fotografijom i snimanjem?
  Tijana: „Od djetinjstva mi se javila želja za fotografijom i snimanjem, zbog čega sam sakupljala razne fotografije za svoju dušu, što me dovelo do toga da se ozbiljnije bavim ovim. Što se tiče same montaže, zainteresovala me od prvog videa za potrebe naše škole. Od tada me privlači više montaža, nego fotografija i snimanje.“
  Konstantin: „Sa montažom sam počeo prije nekoliko godina kada sam napravio šaljivi video sa prijateljima, što me podstaklo da montiram kompleksnije videe.“
 2. Koliko dugo se bavite ovim i šta vam je bio prvi zajednički projekat?
  „Bavimo se ovim već četiri godine, a prvi zajednički projekat je bio dokumentarac „Bijeli jasen“ koji nas je inspirisao da ovom hobiju pristupimo na ozbiljniji način.“
 3. Da li ste se sami usavršavali ili ste pohađali neke kurseve?
  „Generalno smo se usavršavali sami. Jedina pomoć koju smo imali je bila u vidu video klipova i edukativnih tekstova na internetu.“
 4. Koji vam je najdraži projekat i zbog čega?
  „Najdraži projekat nam je promotivni video za našu školu koji smo radili u maju ove godine, jer smo imali priliku da taj projekat, od ideje do realizacije, uradimo kako mi želimo. Takođe, imali smo priliku da zamijenimo uloge u procesu nastajanja videa, što ovaj projekat izdvaja od drugih. Dobili smo mogućnost da intervjuišemo druge, što nam je pomoglo da steknemo nova iskustva koja će nam služiti u budućnosti.“
 5. Da li se sa nekim konsultujete u procesu nastanka samog projekta?
  „Najviše se konsultujemo međusobno, a u slučaju školskog projekta smo se konsultovali sa profesorima i direktorom.“
 6. Šta vam najlakše, a šta najteže pada u toku nastajanja nekog video sadržaja?
  „Nakon što je sav materijal gotov, najteže je hronološki poredati klipove u smislenu cjelinu. Najlakši i najzanimljiviji dio projekta nam je definitivno sam proces montiranja, jer tada naša kreativnost dolazi do izražaja.“
 7. Koliko vam vremenski treba za određeni projekat?
  „To zavisi od same kompleksnosti projekta, ali svaki projekat traje najkraće sedmicu dana.“
 8. Hoćete li slati vaše radove na nekakav konkurs?
  „Voljeli bismo poslati, međutim, mi se do sada nismo susreli sa takvim konkursom ili još uvijek nisu zaživjeli kod nas.“
 9. Da li se planirate baviti ovim u budućnosti?
  „Da, planiramo. Drago nam je što smo kroz ove projekte pronašli interesovanje za buduće zanimanje. Sa druge strane, zahtjevi koji se postavljaju pred nas traže da dodatno usavršavamo svoje vještine, što ćemo nastojati raditi i ubuduće.“

Jelena Petković, III gimnazije
Gabrijela Čekić, III gimnazije