Interni protokol o organizaciji nastave i postupanju za vrijeme odvijanja nastave u novoj školskoj 2020/21. godini

U skladu sa datom epidemiološkom situacijom i važećim aktuelnim preporukama Instituta za Javno zdravstvo RS i Ministarstva prosvjete i kulture RS u Centru srednjih škola je za školsku 2020/21. godinu donesen Interni protokol o organizaciji nastave i postupanju za vrijeme odvijanja nastave. Doneseni protokol je obavezujući za sve radnike škole, učenike, njihove roditelje i nenajavljena lica koja dolaze u školu.

Interni protokol u PDF formatu možete preuzeti OVDJE.

Interni protokol u JPEG formatu možete pogledati ovdje:

01

02

03

04

05

06

07