Instrukcija RPZ- a za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom izvođenja nastave na daljinu

RPZ RS je na osnovu Uputstva o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika tokom izvođenja nastave na daljinu koje je donijela Vlada Republike Srpske napravio Instrukcije za praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učenika tokom nastave na daljinu za vrijeme vanrednog stanja.

Organizovanje nastave na daljinu podrazumijeva drugačije obaveze škola i nastavnika, drugačije odgovornosti učenika, pa i njihovih roditelja. Zbog promjene u načinu realizacije nastave, njenom trajanju i dinamici realizacije, mijenja se način pripremanja, definisanja zadataka i instrukcija za učenike, davanja povratne informacije učenicima, način vođenja evidencije o realizaciji nastave.

Način dokumentovanja i evidentiranja cjelokupnog rada je potpuno drugačiji te je neophodno praćenje, vrednovanje i ocjenjivanje učeničkih postignuća tokom nastave na daljinu prilagoditi specifičnostima ovog oblika nastave.

Instrukcije RPZ-a o praćenju, vrednovanju i ocjenjivanju učenika prilikom izvođenja nastave na daljinu se mogu pogledati i preuzeti OVDJE.