Informativno računanje bodova za upis

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

  1. Opšteg uspjeha u osnovnoj školi.
  2. Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno u smjeru gimnazije za koji kandidat konkuriše.

Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnoženog sa brojem bodova na sljedeći način:

  • u VI  razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha množi se sa dva,
  • u VII  razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha množi se sa dva,
  • u VIII  razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha množi se sa tri,
  • u IX  razredu prosječna (srednja) ocjena opšteg uspjeha množi se sa tri.

Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi vrši se iz pet predmeta značajnih za struku, (zanimanje – smjer) na sljedeći način:

  • u VIII razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta množi se sa dva,
  • u IX razredu prosječna (srednja) ocjena iz pet predmeta množi se sa dva.

Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.

Po osnovu oba kriterija kandidat može osvojiti maksimalno 70 bodova.

INFORMATIVNO RAČUNANJE BODOVA PO OSNOVU OPŠTEG USPJEHA U OSNOVOJ ŠKOLI:
NAPOMENA ZA PRAVILAN UNOS:
Prilikom unosa srednje ocjene opšteg uspjeha u osnovnoj školi (dvije decimale) za decimalni zarez umjesto zareza koristiti tačku ” . ” !!! (npr. 4.67)
U protivnom, broj bodova neće biti tačan!
  VI razred:  
  VII razred:  
  VIII razred:  
  IX razred:  
PREDMETI IZ VIII i IX RAZREDA KOJI SE POSEBNO BODUJU ZA DATU STRUKU:
VIII RAZRED

IX RAZRED

predmet 1: predmet 1:
predmet 2: predmet 2:
predmet 3: predmet 3:
predmet 4: predmet 4:
predmet 5: predmet 5:
   BODOVA    
   
>> N A P O M E N A <<
Izračunavanja na stranici su informativnog karaktera!