Hemičari učestvovali u izradi sapuna

Dana 31.01.2020.god. članovi Sekcije za hemiju naše škole učestvovali su u radionici na kojoj su se izrađivali  sapuni od kozijeg mlijeka. Radionica se odvijala u prostorijama UG ,, C. E. Z. A. R.” , a vođa je bio Nebojša Vučenović, koji je i organizator izrade sapuna.

Učenici su ovakvim radionicama prisustvovali više puta u protekle tri godine. Jedan od stalnih članova sekcije je Milan Babić, učenik III1 gimnazije: „Član sam Sekcije od prvog razreda. Sekcija mi je zanimljiva, a naročito kada učestvujemo u ovakvim radionicama. Drago mi je što imamo priliku da vidimo uživo jedan od procesa o kojima učimo na časovima“.

Sekciju za hemiju vodi profesorica hemije Slađana Račić – Malbašić, koja je veoma zadovoljna pokazanim interesovanjem za izradu sapuna, kao i učenicima koji su se pokazali kao vrijedni i odgovorni.

,,Učenici su ponovo imali priliku da posmatraju proces saponifikacije. Saponifikacija je proces kojim se proizvodi sapun, obično od masti i baza. U tradicijskom procesu u jednom koraku, trigliceridi se tretiraju jakom bazom (npr. NaOH), što ubrzava prekid esterskih veza i oslobađa soli masnih kiselina i glicerol. Veoma sam zadovoljna tokom radionice i nadam se da ćemo u budućnosti realizovati još ovakvih radionica. Učenicima su ovakve radionice zanimljive i potiču im interesovanje za hemiju, što je veoma korisno”, izjavila je profesorica Slađana Račić – Malbašić.

Članovi imaju u planu učestvovati u još ovakvih radionica.

Dejana Smiljanić, III1 gimnazije