Ekonomski tehničari se kroz intervju u školi pripremili za zaposlenje

Dana 28.03. 2019. godine u našoj školi u sklopu praktične nastave četvrti razred ekonomskih tehničara zajedno sa predmetnim profesorima Borom Mihajlovićem i Vesnom Sovilj održao je simulaciju poslovnog intervjua, sa ciljem da se učenicima približi realno sprovođenje intervjua prilikom javljanja na oglas za posao.

 Da bi sve izgledalo što realnije, razgovor se odvijao pred komisijom koju su sačinjavali predmetni profesori I profesorica Svjetlana Tesla.Učenici su bili podijeljeni u pet grupa.Svaka grupa je sačinjavala jednu službu, a to su: asistent menadžera, prodajna služba, nabavna služba, marketing i knjigovodstvo. Učenici su se za ovaj intervju prikladn oobukli, a pripremili su i CV i molbu za zaposlenje koje su priložili.Takođe su bili dobro naoružani i znanjem za službu za koju su konkurisali. Krajnji zaključak donijela je komisija na osnovu opšteg utiska o svakom kandidatu i rezultate u vidu ocjena objavila je sljedeće sedmice.

 

Novinarska sekcija