Ekonomisti u posjeti Centru za socijalni rad

image-a35c61d7ad543fe250a49ebc9987df16c77385d5f60ad5f1029d0e28b36a9253-VU srijedu 13.04.2016.godine učenici četvrtog razreda ekonomskih tehničara posjetili su Centar za socijalni rad sa predmetnim profesorom Svjetlanom Teslom u okviru izbornog predmeta pravo. Predmet ove posjete bio je razgovor sa socijalnim radnikom Milanom Romićem na temu ,,Razvod braka i proces mirenja bračnih supružnika”. Onog momenta kada supružnici odluče da se razvedu i u takvom braku imaju maloljetnu djecu, prvi korak je obraćanje ovom centru radi pokušaja njihovog pomirenja sa ciljem da brak opstane, a djeca žive u kompletnoj porodici sa roditeljima. Učenici su u ovoj posjeti saznali da je brak kao institucija jako važan, te ga  po svaku cijenu treba sačuvati. Socijalni radnik je naveo da procesi mirenja nekada znaju biti veoma uspješni i takvi brakovi i dalje traju, samo je bilo potrebno da supružnici ostvare dijalog i pronađu izvor problema. Svim učenicima je predavanje bilo jako zanimljivo, što su pokazali velikim brojem postavljenih pitanja na koje je socijalni radnik davao životopisne odgovore iz svoje dugogodišnje prakse, ali poštovanjem privatnosti učesnika postupka i poslovnih tajni.

Za kraj je predmetni profesor Svjetlana Tesla dala svoj komentar: ,,Mislim da je ovakav vid učenja mnogo lakši i da naša lokalna zajednica treba da omogući pristup informacijama sa ciljem pružanja mogućnosti učenicima da uče iz prve ruke.”

                                                                     Nataša Medaković, IV ET