Dan žena

 

Međunarodni  dan žena  slavi se 8. marta svake godine. Ovaj dan je nastao kao dan borbe za ekonomsku, političku  i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca. Prvi put se slavio 28.09.1909. u SAD-u i on je prihvaćen kao Međunarodni dan žena 1917. godine.

U pojedinim proslavljanjima, dan je izgubio svoju političku notu i postao jedinstvena prilika da muškarac izrazi svoju ljubav prema bliskim ženama tako da je u  neku ruku sličan prazniku majki u Americi i Danu zaljubljenih koji dobija sve više globalni karakter.

U BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Sloveniji, Brazilu i drugim zemljama preovladava običaj da se ženi poklanja cvijeće.

Godine 1975. počelo je zvanično obilježavanje Međunarodnog dana žena. U početku se dan nazivao Međunarodni dan radnih žena i obilježavao se kao socijalistički i politički događaj, a s vremenom postaje i dio kulture.

 

 

Sanja Trninić, I ET

Violeta Pantelić, I ET