Čas za ekonomske tehničare u skupštinskoj sali

Dana 14.12.2022. godine učenici četvrtog razreda ekonomskih tehničara imali su praktični čas iz izbornog predmeta pravo u skupštinskoj sali Opštine Srbac. Predmetni profesor Srđan Brkić upoznao je učenike sa radom lokalnog Parlamenta.


,,Privođenjem kraju školske godine, u razgovoru sa đacima, usaglasili smo se da bi jedan praktičan čas  iz prava doprinio boljem razumijevanju rada lokalne Skupštine. Đake sam poveo u novu skupštinsku salu, gdje sam u uvodnom izlaganju pojasnio nadležnosti i djelokrug rada Skupštine. U drugom dijelu časa nakratko smo podijelili uloge među đacima na poziciju, opoziciju i skupštinsko rukovodstvo, pri čemu su đaci razmijenili i suprotstavili mišljenja po jednoj temi koju su sami izabrali. Uočio sam da je njihova pažnja na ovakvom času mnogo bolja, te ćemo u narednom polugodištu održati više takvih časova“, izjavio je profesor Brkić.
Učenik Nemanja Mikić istaknuo je svoje pozitivne utiske: ,,Drago mi je da smo imali priliku da posjetimo skupštinsku salu i održimo praktičan čas iz ovog predmeta jer dosad nismo imali priliku za to. Naučili smo koji su nam kvaliteti potrebni za rad u Skupštini i da to nije lagan posao. Takođe, pohvalio bih profesora Srđana Brkića koji odlično radi svoj posao i koji je svim silama pokušao da nam dočara kako rad u Skupštini izgleda.“

                                                                                                                                                Tatjana Smiljanić Iict
                                                                                                                                                Tea Novaković Ipit