Anketa za uvođenje fakultativne nastave kineskog jezika

U saradnji sa Konfucijevim institutom Univerziteta u Banjoj Luci Centar srednjih škola provodi anketu za fakultativno izučavanje kineskog jezika od naredne školske godine. Ono što je Britiš kaunsel za engleski, a Gete institut za njemački to je Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci za kineski jezik.

Anketa se odnosi na sve zainteresovane učenike i nastavnike kako srednje tako i osnovih škola sa područja Opštine Srbac. Ako bude dovoljno zainteresovanih polaznika fakultativna nastava bi bila organizovana i realizovana u CSŠ a počela bi od naredne školske 2020/21. godine.  

Za prijavu je potebno popuniti anketu koja se nalazi ispod ovog teksta, a krajnji rok je 25. jun 2020. godine. Sve dodatne informacije, pored maila škole (ss25@skolers.org) mogu se dobiti i na brojeve telefona:

051/740-135 i 051/745-280, od 7.00 – 15.00 časova. 

Jedna petina svjetske populacije govori kineski jezik, a oko 500 miliona stranaca širom svijeta ga uči. Sve je više Evropskih država koje sa velikim zanimanjem počinju da izučavaju kineski jezik, a u mnogim osnovnim i srednjim školama širom Evrope, pa i kod nas, sada postoji mogućnost učenja kineskog jezika kao izbornog. Najveći i najambiciozniji projekat “Pojas i put” ili “Novi put svile”, iniciran i predvođen od NR Kine, ima za plan da poveže 68 zemalja svijeta i omogući brži protok roba i usluga.

Standardni kineski jezik poznat je pod imenom putonghua (običan govor, standardni govor), a kinesko pismo je jedino znakovno pismo na svijetu, a znakove nazivamo i kineski karakteri.

Konfucijev institut Univerziteta u Banjoj Luci organizuje besplatne kurseve kineskog jezika, a pored profesora, obezbjeđuju i besplatne udžbenike za sve zainteresovane polaznike. Svi polaznici koji imaju više od 15 godina imaju i mogućnost učešća na dvonedeljnom ljetnom kampu u Tjenđinu i Pekingu, kao i mogućnost polaganja međunarodnog standardizovanog ispita iz kineskog jezika HSK u Konfucijevom institutu Univerziteta u Banjoj Luci, koji je i centar za polaganje ovog međunarodno priznatog ispita.

Pored toga, usvojen je eleborat i u planu je otvaranje Katedre za sinologiju na Univerzitetu u Banjoj Luci, a ona već postoji na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu.

Anketa za fakultativno izučavanje kineskog jezika (krajnji rok 25.6.2020. godine):

 

  Upišite Vaše ime i prezime:

  Upišite Vašu E-mail adresu:

  Upišite Vaš kontakt telefon:

  Upišite datum popunjavanja ankete:

  Ako ste učenik, koji ste razred i koja škola?

  Ako ste nastavnik, u kojoj školi radite?

  Smatrate li da je korisno učenje kineskog jezika?

  Da li bi učio/la kineski jezik u CSŠ "Petar Kočić" Srbac?

  U kome terminu (dan i vrijeme) bi Vama odgovaralo da budu časovi?

  Da li bi volio/voljela da posjetiš Kinu?

  Da li ste upoznati sa nekim od osnovnih obilježja Kineske kulture i kojim?