Nastavno osoblje školske 2016/17. godine

Nastaveno osoblje JU Centra srednjih škola „Petar Kočić

1. Babić Radovan – praktična nastava za metalce
2. Babić Saša – fizika
3. Bakić Lela – ekonomska grupa predmeta
4. Brajić Mladena – engleski jezik
5. Brkljač Bjanka – psihologija
6. Cvijanović Delević Mara – njemački jezik
7. Čavor Vladimir – srpski jezik
8. Dragosavljević Dražen – fizičko vaspitanje  
9. Dumonić Zoran – fizičko vaspitanje
10. Jungić Luja – fizičko vaspitanje
11. Karan Maja – matematika
12. Kusić Nedeljko – muzička kultura
13. Lazić Dijana – engleski jezik
14. Stamenić Nevena – računarstvo i informatike
15. Mandić Jelena – stručni predmeti za turističke tehničare
16. Keser Branka – srpski jezik
17. Mihajlović Boro – ekonomska grupa predmeta
18. Miladinović Bojana – biologija
19. Milošević Svetlana – istorija
20. Mojević Maja – stručni predmeti ugostiteljima
21. Nedimović Irena – srpski jezik
22. Novaković Silvana – istorija
23. Pezerović Dragica – demokratija i ljudska prava
24. Puškar Milan – ekonomska grupa predmeta
25. Račić Malbašić Slađana – hemija
26. Ratković Tatjana – likovna kultura
27. Savić Simo – matematika
28. Nježić Dalibor – mašinsko-metalska grupa predmeta
29. Sovilj Vesna – ekonomska grupa predmeta
30. Stojković Miroslav – mašinsko-metalska grupa predmeta 
31. Tesla Svetlana – pravo
32. Trkulja Aleksandra – njemački jezik
33. Ugren Julija – njemački jezik
34. Ugren Mladen – filozofija i sociologija
35. Vidović Sanela – geografija
36. Vučinić Slobodanka – srpski jezik
37. Vučenović Adriana – ekonomska grupa predmeta
38. Džanić Okić Amra – matematika
39. Vrhovac Anita – engleski jezik